Thursday, September 15, 2016

[Instiz] Lý do sinh viên đại học hối hận về lựa chọn chuyên ngành


Bạn có thấy hối hận vì đã chọn chuyên ngành hiện tại?
Có - 72.7%
Không - 27.3%
-

Lý do bạn cảm thấy hối hận
42.3% - Nó khác với những gì tôi mong đợi
30.7% - Không có năng khiếu cho ngành này
25.3% - Chuyên ngành này có tỉ lệ kiếm việc thấp
21.3% - Đăng kí vào ngành này dựa vào điểm số
17.0% - Ngành này không được các công ty ưa dùng
15.1% - Có quá nhiều thứ để học
11.6% - Không phải chuyên ngành dành cho sự chuyên nghiệp
11.4% - Lý thuyết xa vời thực tế
-Lý do chọn chuyên ngành
29.6% -  Do sở thích/năng khiếu
18.2% - Đăng kí vào ngành này vì điểm số
15.3% - Có vẻ nó sẽ có ích cho công việc sau này
12.6% - Liên quan đến công việc trong mơ 
11.4% - Dễ kiếm việc và giúp hoàn thiện bản thân
7.6% - Bố mẹ và những người khác thuyết phục tôi
-Nếu có thể thì có muốn đổi chuyên ngành không?
59.3% - Có
40.7% - Không
-

Muốn đổi tới chuyên ngành nào
Kỹ thuật - 28.9%
Thương mại - 22.7%Thời gian học trung bình mỗi tuần của sinh viên đại học- 8.89 giờ
0.51 hour - Ngôn ngữ hai
1.98 hour - Chuyên ngành
2.4 hour - Kì thi công chứ
3.94 - Tiếng Anh
=


- Không hối hận tí nào luông. Chuyên ngành của em vui lắm, mỗi tội bài tập thì...

- Tui chọn ngành tại vì điểm số... Mục tiêu duy nhất là tốt nghiệp

- Tớ dốt toán nhưng lại học cao đẳng kỹ thuật, giờ thì biết mặt nhau rồi...

- Mị chọn lịch sử vì thích ngành đó nhưng số người thất nghiệp...

- Văn học Anh vô cmn vọng
-----
Credit: https://goo.gl/ozuCkN

No comments:

Post a Comment