Wednesday, September 28, 2016

Instiz: Idol ngắm Yoo Jae Suk


Kiểu một đám học sinh mầm non đang nhìn thầy giáo khi thầy kể một câu chuyện cực kỳ hài  ㅋ


====


- Song Minoㅋㅋㅋㅋ

- Red Velvet hồi này mới debut chưa lâu nè   ㅋㅋㅋ Trông vỗ tay bôm bốp kìa, ciu quá đi mất  ㅠㅠ

- Song Mino thật khiến người khác phải ngoái nhìn ㅋㅋㅋㅋ

- Mino-yaㅋㅋㅋㅋㅋ

- Phản ứng đáng yêu quá ㅋㅋㅋ

-  Đứa nào đứa đấy mặt tươi roi rói ㅠㅠㅠㅠㅠ  Yêu chết mất thôi..

- Hul.. Cute phô mai que ㅋㅋ

- Irene dễ thương ghê ㅠㅠㅠ

- Irene làm người ta không chú ý không được, siêu cấp đáng yêu...!!!

- Red Velvet = ciu  ㅋㅋㅋ

- Song Minoㅋㅋㅋㅋ  Yêu quá nha mậy ㅋㅋㅋ

-  Mai nồ nó bị làm sao thế các mẹ ㅋㅋㅋㅋ

- Yoo Jae Suk mới vẫy vẫy mà Seulgi nó đã cười rồi  ㅠㅠㅠ Con nhà ai mà yêu thế chứ lị ㅠㅠㅠ

- Nhìn cách Seulgi cười kìa ㅠㅠㅠ

-  Chỉ một gif mà có quá nhiều thứ để nhìn ㅋㅋㅋㅋ

-  Giống trẻ con thật ㅋㅋㅋ

- Song Minoㅋㅋㅋ Mị đã phải dừng lại một chút để xem đứa tăng động đấy là ai  ㅋㅋㅋ

- Jongdae bị sốc ㅋㅋㅋㅋ

- Cute chết tôi rồi ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ


=
Credit: pannatic

No comments:

Post a Comment