Tuesday, September 20, 2016

[Instiz] Dàn comeback điên đảo cho tháng Mười


Image result for BAP
B.A.P

Image result for ioi
IOI

Image result for shinhwa
Shinhwa

Image result for NCT SM
NCT (cả lũ)

Image result for black pink
Black Pink

Image result for twice
Twice

Image result for mamamoo
Mamamoo

Image result for bts kpop 2016
BTS

Image result for shinee view
SHINee

Image result for girls day
Girl's day

Image result for park hyoshin
Park Hyoshin

Image result for sechskies
Sechskies

Phản hồi bài viết: +6

- Quào trận chiến giành #1.....

- Sẽ là lần quảng bá cuối cùng của IOI với tư cách là một nhóm ...ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ

- Bangtan!!!!!

- Uầy để bặc vãi...

- Oimeoi may mà mấy thằng nhà em không comeback vào tháng Mười...

- God Hyoshinㅠㅠㅠㅠㅠㅠ

- Ôi..Hóng tất cả các nhóm lun....

- ??? Black Pink cũng comeback á???

- Shinhwa <3 <3 <3

- SHINee <3
-----
Credit: https://goo.gl/lmWiCs

No comments:

Post a Comment