Sunday, September 4, 2016

Instiz: Bobby vừa ra teaser mới ㄷㄷㄷㄷㄷPhản hồi bài viết: +11

- Bobby à, đã lâu không gặp!!

- Ngầu dữ ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ Bao giờ cho tới mùng 7 ㅠㅠ

- Bobby ngầu lòi luôn

- Quào quào hóng hóng

- Jiwonieㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ

- Em yêu anh!!!!!!!!!!!! Jiwon ơiㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ

- Ôi sẹc xi quá

- Trời ạ tháng Chín này nhiều comeback ghê!!!

- Lo lắng quá huhu ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ

- Ối.......
_

Credit: pannchoa

No comments:

Post a Comment