Thursday, September 8, 2016

Instiz: Bảng xếp hạng Theo Ngày trên Melon 2016

- Taengoo ở đây Taengoo ở kia e vờ ri que   ㅠㅠ


- Sao cứ có cảm giác Hậu Duệ Mặt Trời chiếu lâu lắm rồi cơ 

- Nhiều bài tui không biết quá 

- Black Pink đê bặc  ㅠㅠ


=
Credit: kpopkfans

No comments:

Post a Comment