Monday, September 5, 2016

[Insiz] Một người quản lí idol thản nhiên bước đi trong khi idol của anh ta bị ngãTrông anh ta còn phởn hết cỡ nữa chứ
Mong là công ty sẽ sớm đưa ra phản hồi về vụ này


Anh chàng bị ngã là BTS Suga!
Và ảnh đang đùa nghịch sau khi concert của nhóm kết thúc ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ


Phản hồi bài viết: +51

- Sejin hyung ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Thích anh ấy cực luôn

- Ôi Sejin ssi, làm người yêu em đi anh <3

- Ciu méo chịu được ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Hơ, anh quản lí anh hơi bị lầy đó nghe ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Sejin oppaㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ ôi đáng yêu thế không biết ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Yoongi ơi ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ bé con nhà mềnh ㅠㅠ

- ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋCả 2 đều đáng yêu ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ


- ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋSejin-ssiㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Những bước đi nhẹ tựa lông hồng của Sejin ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ


- ㅠㅠㅠㅠSejin ssi, tôi thích bạn rồi đó ㅠㅠㅠㅠ
-----
Credit: http://goo.gl/70orSm

No comments:

Post a Comment