Ilgan Sports - Naver: Lee Dong Wook 'Phát ngốc vì cháu trai'... "Cháu tôi đã được 100 ngày tuổi rồi"

 
 

1. [+4,484, -68] Mình thích Lee Dong Wook cực 

2. [+3,809, -67] Ngầu quá. Xem cách anh ấy chăm sóc cháu và ba bé trên Superman mà không hiểu đến lúc có con thì anh ấy sẽ thế nào ㅠ Hẳn là sẽ còn ngọt ngào hơn nữa cho mà xem 

3. [+3,018, -39] Trộm vía bé đẹp trai quá~

4. [+2,785, -39] Yêu quá ㅋㅋㅋㅋㅋ Nhìn cách hai chú cháu nhìn nhau kìa  

5. [+2,243, -41]  Ôi, có ông chú là Lee Dong Wook  ㅠㅠ GATO thiệt.. 

6. [+246, -6] Anh ấy cuồng cháu thế này thì tới lúc có con sẽ còn thế nào nữa nhỉ    ㅎㅎ Em bé dễ thương quá 

7. [+196, -5] Cả hai đều đẹp trai ㅋㅋ

8. [+197, -7] Chắc chắn anh ấy sẽ là một người cha tốt ^^

9. [+187, -4]  Một người chú tuyệt vời. Anh ấy sẽ chăm cháu tốt như chăm mấy nhóc trên Superman  

10. [+176, -4]  Em bé yêu quá  ㅎ


=
Credit: kkuljaem

0 comments:

Post a Comment