Thursday, September 8, 2016

Daum Cafe: Trò mới của nữ sinh cấp 3


- Đáng yêu ghê ㅋㅋㅋㅋㅋ

- Cái hình JYP làm em sợ són đái 

- Em tóc ngắn bên phải cân team cmnl   ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Chưa từng nghĩ Suzy với Joy giống nhau, nhưng đoạn đổi mặt thì thấy có nét thật  ㅋㅋㅋㅋㅋ

- Bật cười với hình Go Kyung Pyoㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ


=
Credit: kkuljaem 

No comments:

Post a Comment