Monday, September 12, 2016

Daum Cafe: Phần mềm dành cho các mẹ đã bỏ cuộc với môn Toán


- Ôi thế giới đã tốt đẹp hơn rồi

- Mình cũng dùng cái này  ㅋㅋㅋㅋㅋ
┗ Cầu tên đồng chí ơi  ㅠㅠ
┗ Đây nhé


- Ôi đm daebak

- Nhìn mấy thứ thế này lại ước mình đẻ muộn 10 năm  ㅠㅠ Sao hồi còn đi học không có mấy cái này chứ? 

- Nhưng câu nào khó quá cũng không giải được đâu 

- Chỉ giải Số được thôi à? Cỡ này mị cũng giải ngon ơ 

- Ôi điên rồi...!

- Thôi, mình chỉ cần máy tính bình thường là được 

- Cơ mà đến lúc đi thi có được dùng đâu
 

=
Credit: kkuljaem

No comments:

Post a Comment