Friday, September 23, 2016

Daum Cafe: Những đặc điểm cơ thể mà phụ nữ thấy xao xuyến nhất

CaoToGân nổi rõTay lớn

Cơ hôngVai rộng+
đùi

- Nói thật, mặt phải đẹp

- Cao + vai rộng

- Mình thích con trai ngực bự  ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Thớt đang tả Gong Yoo à

- Vai Suzy cũng không nhỏ lắm đâu, thế này thì ông Kim Woo Bin là dạng gì vậy trời? Nhìn sự khác biệt kìa...

- Tay... chính là tay!!  ㅠㅠㅠㅠㅠ
=
Credit: kkuljaem

No comments:

Post a Comment