Daum Cafe: Idol và bọ ngựa song ca


- Nếu tui là Seolhyun thì tui sẽ ngất cmn ra đấy 

- Taeyang  ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ con bọ ngựa cốt lây kẹp tóc  ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Đáng lẽ em nên sinh ra làm kiếp bọ ngựa

- Nhìn cách Seolhyun chết đứng thế có vẻ cô ấy sợ lắm

-   Kim Jaejoong - Nancy Lang phiên bản bọ ngựa  ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ


=
Credit: kkuljaem

0 comments:

Post a Comment