Daum Cafe: Cái tin hẹn hò ngu ngok nhất trần đời
"Báo nước ngoài đưa tin về tin đồn hẹn hò giữa Taylor và Lee Min Ho nhưng mà rõ ràng là sai lòi. Kể cả Taylor Swift có hẹn hò mọi anh đàn ông con giai ở Hollywood thì thế quái nào lại có thể liên hệ chị ý với Lee Min Ho không biết? Chả có tí quan hệ dính dáng gì tới nhau luôn..."

-?????????
- Cái quái gì? ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Kì quặc y cặp Baekbama ㅋㅋㅋ
- Chú nhà báo biết tới Lee Min Ho còn làm tui ngỡ ngàng hơn
- Cũng như kiểu đôi Baekbama ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
- Mình nghi là Taylor với Lee Min Ho còn méo cả quen nhau
- Cái tin giời ơi đất hỡi nhất mị đọc được hôm nay ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
- Đùa kiểu gì thế này không biết...
- Cười không nhặt được mồm ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
-
Credit: kkuljaem

0 comments:

Post a Comment