Thursday, September 22, 2016

Bài báo: Yoobin sau khi giảm cân kịch liệt 'ngay đến đùi cũng thon'Nguồn: TV Daily - Nate1. [+246, -32] Xinh ghê, mặc bộ này cũng đẹp nữa ㅎㅎ Kiểu này rất hợp với khuôn mặt của chị ấy...
2. [+223, -24] Thích phong cách này nha

3. [+197, -24] Nhìn một cái là mình thấy đẹp liền, mà hình như mấy bạn ở đây không thấy thế

4. [+81, -61]  Không phải gu của mị

5. [+64, -54]   Trông kỳ nhỉ

6. [+54, -53]   Đổi coordi ngay và luôn đi

7. [+41, -5]  Mình thích kiểu này, hay mình dị nhở?  ㅋㅋ Yoobin mặc rất đẹp, rất hợp với sự kiện của Nike

8. [+38, -4] Bộ này xinh... chả hiểu cái bọn comment trong đây nghĩ gì?

9. [+33, -5] Yoobin mà, mặc lúc nào chả đẹp~~~

10. [+13, -5] Đúng là giảm cân trông xinh hơn hẳn


=
Credit: netizenbuzz

No comments:

Post a Comment