Tuesday, September 13, 2016

Bài báo: Wonder Girls Yoobin, "Trong 3 viên ngọc trai đen cùng với Yuri và Fei, da của em là đẹp nhất"Nguồn: Newsen - Nate

1. [+206, -31] Yuri luôn tự tin khoe mặt mộc của mình trên Law of the Jungle rồi, còn hình như tôi chưa từng thấy ai khen da Yoobin với Fei đẹp.  


2. [+199, -46]  Trên Unpretty Rap Star có mấy cảnh chiếu cận mặt, chàm với nám dữ lắm luôn. Cô ấy thật sự nghĩ da mình đẹp hả????

3. [+149, -28] Yoobin-ssi,  tôi phản đối. Da của cô zoom tận mặt xấu lắm.

4. [+19, -2] Chỉ cần nhìn hình cap cũng đủ hiểu da của chị này chẳng có gì đáng để khoe cả...  

5. [+11, -4]  Người ta đang nói về màu da chứ không phải tình trạng da

6. [+10, -7] Mặt xinh nhất... nhưng da thì.. Thật sự lúc nhìn cận mặt cô ấy tôi tưởng mình đang xem hình chụp mặt trăng cơ  

7. [+9, -2] Người ta đang nói về màu da!!!! Màu da đó!!!! Không phải tình trạng da mà là MÀU!!!! Ôi mấy mẹ này   ㅡㅡ

8. [+6, -1] Bọn xuyên tạc này, chị ấy nói rằng mình có màu da đẹp nhất trong ba người

9. [+5, -0] Yoobin da bánh mật + tóc ngắn đẹp nhất, như hồi So Hot ấy  ㅋㅋ

10. [+1, -1] Fei có đen lắm đâu


=
Credit: netizenbuzz

No comments:

Post a Comment