Thursday, September 15, 2016

Bài báo: Twice Momo "'Suran' là gì ạ? Ôi không em tiêu rồi"


Nguồn: Mydaily - Nate 

Suran: trứng lòng đào  


1. [+589, -68] Cô ấy là người nước ngoài mà ㅡㅡ  không biết nghĩa từ đó thì cũng có thể chấp nhận được

2. [+534, -44]  Cá là nhiều cháu nhi đồng nước mình cũng chẳng biết từ đó có nghĩa là gì đâu

3. [+34, -12] Đến mấy đứa trẻ con Hàn Quốc còn không biết nữa là, người Nhật như Momo làm sao biết được...

4. [+26, -11] Người nước ngoài mà, không biết cũng dễ hiểu

5. [+22, -7] Em là người Hàn 100% và em chả biết suran là cái gì 


=
Credit: netizenbuzz 

No comments:

Post a Comment