Bài báo: A Pink, sự biến đổi chuẩn xác của biểu tượng ngây thơ
Nguồn: OSEN - Naver1. [+2,053, -133] Hay vãi ㅜㅜㅜㅜ A Pink, lần quảng bá này sẽ chỉ toàn niềm vui thôi nhé

2. [+1,558, -112] Bài này hay lắm ㅠㅠㅠㅠ

3. [+1,421, -97] công nhận hay thật ㅠㅠㅠ

4. [+1,331, -90] Bài hát jjang, cùng thành công daebak nào A Pink ㅜㅜ

5. [+1,289, -100] A Pink xứng đáng giành #1, tiến lên~!

6. [+3,091, -23] Tuyệt vời ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ

7. [+295, -22] Bài này hay jjang, tiến tới với #1 nào ㅎㅎ A Pink nuna của tui ㅎㅎ

8. [+285, -23] Nhạc hay ㅠㅠㅠ giật cúp thôi!! Panda stream nhiệt tình vào~~^^

9. [+281, -23] Nhạc hay, thích tóc mái của Bomi...♡

10. [+280, -24] Trong các nhóm idol có concept trong sáng thì A Pink là số một... 


-
Credit: netizenbuzz

0 comments:

Post a Comment