Tuesday, September 6, 2016

Bài báo: 'Đốn ngã trái tim cánh mày râu' Seolhyun vs Yura đọ chân dài

기사 이미지
Nguồn: Dispatch HD - Nate

Seolhyun기사 이미지
기사 이미지
기사 이미지
기사 이미지
기사 이미지


Yura기사 이미지
기사 이미지
기사 이미지
기사 이미지
기사 이미지



-


1. [+978, -124] Thánh nữ Yura

2. [+898, -106] Yura ăn chắc còn gì, điện nước đầy đủ rồi chân còn đẹp chứ

3. [+763, -87] Xin quỳ dưới chân Yura

4. [+62, -12] Phụ nữ da trắng nom đẹp hơn...

5. [+61, -14] Nhà báo có vẻ không biết nhiều về Yura nhỉ. Chân dài của Seolhyun + bo đì nảy nở của Hyosung = Yura đó

6. [+47, -1] So sánh vớ vẩn

7. [+44, -11] Tôi thích Yura hơn... thích gái da trắng

8. [+41, -13] Thôi đi trời, không so được đôi chân thần thánh của Yura với người khác đâu nhé ㅋㅋ

9. [+41, -10] Một phiếu cho Yura!

10. [+37, -10] Yura

11. [+31, -5] Chân của Seolhyun chuyên dùng để đêm hôm chạy sang nhà Zico thoai

12. [+27, -15] Eo, đường hông, đùi thì Seohyun... Da, ngược, bắp chân thì Yura... bo đì đều đẹp cả nhưng mỗi người một vẻ

-

Credit: Netizenbuzz

No comments:

Post a Comment