Thursday, September 22, 2016

Bài báo: [Độc quyền] Soshi Sooyoung được chọn vào vai chính cho Political Doctor... hóa thân thành bác sĩNguồn: OSEN - Naver

1. [+9,683, -442] Hãy chọn một diễn viên thực thụ đi  ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ

2. [+8,531 -445] Mình không ném đá ai đâu nhé, nhưng đừng tuyển idol không biết diễn nữa, dùng một nữ diễn viên tân binh đi xem nào...  

3. [+7,991, -393] Hình như chị này vẫn chưa đủ trình đóng vai chính mà...

4. [+5,615, -391] Không liên quan

5. [+4,343, -608] Giời, có hợp với hình tượng bác sĩ đâu  ㅋㅋ

6. [+1,596, -130] Dạo này phim phọt chán quá. Không biết xem phim nào nữa vì đám idol phá thối tất cả  ㅋㅋㅋㅋㅋ  mà cô này? Vai bác sĩ? Chắc đùa ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

7. [+1,547, -136] Bọn SM điên này làm sao đấy... sao chúng mày cứ hành hạ mắt của bọn ông

8. [+1,383, -124]  Và chúng ta lại bái bai một phim nữa..

9. [+1,390, -134] Thế éo nào.... cô ta đâu đủ đẹp để làm nữ chính... nô nô;;;;  

10. [+1,163, -106] Không xinh, diễn cũng không tốt, ấn tượng cũng không tích cực gì, tại sao chứ;;

11. [+1,015, -104]  Chưa gì đã biết flop..

12. [+923, -86] Chắc ông PD bị điếc sao đó, chúng ta đã nhắc đi nhắc lại rằng đây là một sai lầm mà ông ta vẫn cứ cố đấm ăn xôi

13. [+943, -112] Diễn xuất khoan chưa bàn tới, mặt cô này không hợp đi diễn đâu

14. [+715, -53] Hôm nay toàn bài báo về việc SNSD đi đóng phim nhỉ

15. [+728, -82] Mị dự rằng phim này chắc sẽ có rating cỡ 5% 


=
Credit: netizenbuzz 

No comments:

Post a Comment