Wednesday, September 28, 2016

Bài báo: [Độc quyền] Park Yoochun sẽ không bị cắt khỏi phim... Lucid Dream xác nhận công chiếu vào tháng Một năm sau

Nguồn: Sports chosun - Naver

1. [+2,489, -176] Park Yoochun, Lee Min Ki, Yoon Je Moon..  Hẳn là còn một vài phim nữa vẫn bị ngâm chưa chiếu vì scandal của mấy ông này

2. [+2,127, -433] Có cảnh trong toilet không?

3. [+1,211, -167] ??????????????

4. [+1,482, -340] ;;;;;;;;; Định mệnh của phim này là fờ lóp

5. [+991, -211] Aigoo ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

6. [+499, -106]  Seol Kyung Kyu đóng vai chính thì flop chắc rồi, nhưng giờ đã có Park Yoochun để đổ hết trách nhiệm qua...

7. [+331, -57] Phim thành công: nhờ ơn dàn diễn viên (trừ Park Yoochun). Phim thất bại: lỗi của Park Yoochun. Em phán chuẩn chưa?

8. [+227, -34] Quay thì đã quay rồi, không phục thì thôi~ đâu thể để cả dàn diễn viên thiệt thòi và mất  vốn đầu tư chỉ vì Park Yoochun  

9. [+41, -6] Vấn đề là người ta vẫn sẽ đi xem thôi ㅋㅋㅋ hồi phim của Lee Byung Hun chiếu cũng vậy còn gì ㅎㅎㅎ

10. [+72, -18] Không thể để vấn đề cá nhân của một diễn viên ảnh hưởng tới cả phim được. Muốn xem thì đi xem, không thích thì thôi. Bạn là người quyết định mà.   


=
Credit: netizenbuzz

No comments:

Post a Comment