Tuesday, September 6, 2016

Bài báo: Người tung đoạn CCTV của Kai và Krystal đưa ra lời xin lỗi chính thức "Tôi thành thật xin lỗi"Nguồn: Seoul News - Nate1. [+372, -12] SNS chính là vấn đề, làm đủ trò chỉ để câu like

2. [+302, -15] Đấy, tung ảnh của người khác lên để mua vui cho bản thân mình thì sẽ gặp hậu quả thế này

3. [+265, -17] Mình xem nick của đứa viết lời xin lỗi, và nó là 'kaistal_jiral'  ㅋㅋㅋㅋㅋ Xin lỗi nhưng cái nick lại thế kia cơ mà  ㅋㅋㅋㅋ

4. [+22, -4]  Thằng này chỉ xin lỗi mình Kai thôi ㅋㅋㅋ

5. [+21, -1] Nghe bảo fan còn chuẩn bị kiện ra tòa cơ ㅋㅋ tung đoạn CCTV của người khác cũng được tính là tội rồi. Nếu muốn SM có thể kiện ngay lập tức ㅋㅋㅋ Nhưng mà hẳn là họ sẽ không kiện đâu 

6. [+20, -5] Sao nó không xin lỗi Krystal nhỉ

7. [+19, -2] Chắc sợ bị kiện nên mới xin lỗi cho có

8. [+18, -0] Xin lỗi mỗi Kai chứ có nói gì tới Krystal đâu

9. [+17, -0] Chỉ Kai thôi hả? Còn Krystal thì sao?

10. [+15, -3]  Sao nó không hướng lời xin lỗi tới Krystal nữa? Chỉ vì fandom của cô ấy không bự bằng fandom của Kai à? Nếu muốn xin lỗi thì phải xin lỗi cả hai đàng hoàng chứ~!  


=
Credit: netizenbuzz

No comments:

Post a Comment