Sunday, September 25, 2016

Bài báo: Jung Chaeyeon, trang phục quá ngắn

Nguồn: Sports Today - Nate
 

1. [+530, -92] Ý anh nhà báo là chân quá ngắn... hay là lưng quá dài  

2. [+505, -80] Tỉ lệ cơ thể... quá quá xấu. Đâu phải chỉ cân nặng là vấn đề đâu... coordi phải cho idol của mình mặc theo dáng người chứ. Hãy chỉ nên mặc váy xòe cạp cao thôi   ㅜㅜ

3. [+431, -70] Nhìn hình này mới biết vì sao mọi người gọi ẻm là chó lạp xưởng  

4. [+35, -12]  Lưng dài quá trời...

5. [+31, -10] Trên đời có người chân dài thì cũng phải có người chân ngắn chứ, đhs lại cứ chế nhạo người ta  

6. [+29, -17] Đầu Chaeyeon cũng to phết...

7. [+28, -13] Ôi thảm thật...  

8. [+22, -4] Những người dáng quả lê không thể mặc váy hoặc short ngắn mà lại bó thế được. Coordi phải cho người ta mặc đồ gì nịnh dáng một chút chứ.

9. [+20, -4] Nhưng đây là thân hình trung bình của một phụ nữ Hàn Quốc mà?

10. [+20, -7] Mình xem các hình khác của em này mà chỉ biết thở dài... Jung Chaeyeon chỉ nên ngắm từ vai trở lên thôi. Tỉ lệ phần dưới cơ thể quá thảm   ㅋㅋㅋ lưng dài, vòng 3 bự, chân ngắn  ㅋㅋㅋ  Có vẻ em này là đối tượng media play tiếp theo của Kwang Soo nhưng không bền đâu ông già ạ  ㅋㅋㅋ


=
Credit: netizenbuzz 

No comments:

Post a Comment