Thursday, September 15, 2016

Bài báo: 'Idol Cooking King' miss A Fei, tài năng được đầu bếp công nhận "Cô ấy nấu rất ngon"


Nguồn: Newsen - Nate


1. [+323, -29] Con điên Khựa với cái đạo Trái Đất này là của bố mày...

2. [+223, -21] Con ml cút ngay

3. [+187, -23] Show nấu ăn nào cũng thấy la liếm mà có làm ăn ra gì đâu...

4. [+25, -0] Fei...  con khốn viết trên SNS rằng Trung Quốc không thể mất đi một phân nào, phải nó không?

5. [+20, -0] Vẫn chưa cút khỏi Hàn à? 


=
Credit: netizenbuzz

No comments:

Post a Comment