Friday, September 16, 2016

Bài báo: 'IAC' Thể dục nhịp điệu, WJSN Sungso giành #1 áp đảoNguồn: Mydaily - Nate
1. [+478, -23]  Cô ấy đã học nhảy hơn 10 năm, nhìn là biết ngay. Thân hình trông rất cân đối, diễn cũng hay nữa.

2. [+470, -67] Người như Sungso còn đẹp gấp vạn mấy mẹ gầy nhẳng vú nhựa mặt Gangnam trên Instagram

3. [+382, -27] Xinh thật... nữ hoàng bo đì mới trong giới showbiz

4. [+63, -7] So với vận động viên thật sự thì chưa thấm vào đâu, nhưng độ mềm dẻo thì hơn hẳn người bình thường rồi

5. [+20, -1] Sungso đủ tài năng để có thể theo đuổi sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp ở Trung Quốc, tôi cảm thấy việc cô bé đến Hàn Quốc là một sự phí phạm tài năng=
Credit: netizenbuzza

No comments:

Post a Comment