Friday, September 23, 2016

Bài báo: 'Đẹp nhất' Bộ ảnh đánh cắp trái tim của Nana
Nguồn: Newsen - Nate

1. [+258, -36] Cô ấy đã biến một thứ người ta cho là khuyết điểm thành ưu điểm. Những nghệ sĩ khác thường phải gọt cằm để mặt trông nhỏ và có dáng quả trứng, nhưng Nana lại để cho phần đó tỏa sáng, tự nhiên lại có nét Tây và được khen!!

2. [+134, -18] Phim tiếp theo sẽ có vai trò rất quan trọng với sự nghiệp đây

3. [+131, -27] Ở chị ấy có gì đó rất đặc biệt

4. [+13, -7] Trước mình không hề thích chị này, nhưng xem phim xong lại bắt đầu để ý... Nana chăm chỉ~~

5. [+11, -1] Cắt mắt hai mí là việc làm sáng suốt

6. [+10, -3] Nhưng phải công nhận là chị này đẹp

7. [+10, -7] Thật tuyệt khi chị ấy đã cho mọi người biết mặt khi thành công trong lĩnh vực mà mọi người đều khẳng định rằng Nana sẽ thất bại...  

8. [+6, -0] Chỉ cần một phim là thay đổi hoàn toàn hình tượng!!


=
Credit: netizenbuzz

No comments:

Post a Comment