Thursday, September 8, 2016

Bài báo: Bài hát dành tặng fan 'The Love' của DIA bị phát tán trên mạng... công ty đang cố tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra [phát ngôn chính thức]
Nguồn: OSEN - Naver   

1. [+4,572, -106] Lại marketing nhiễu à ㅋㅋㅋㅋㅋ  nhóm này đâu có nổi tới mức người ta phải đi phát tán  

2. [+3,711, -71] Kwang Soo-ya... ông chưa ngán cái trò PR nhiễu này à 

3. [+3,213, -61] Mấy trò của Kwang Soo lộ liễu quá... hẳn là cố tình tung ra để gây sự chú ý 

4. [+2,509, -69] Khả năng cao đây là trò media play 

5. [+2,359, -53] Chính bọn mày tự tung ra chứ ai, bớt làm trò xàm xí 

6. [+487, -20] Chiêu này xưa rồi ㅋㅋㅋ

7. [+347, -14] PR nhiễu..

8. [+341, -15] Cứ dính tới tên Kwang Soo là biết không tin được rồi   

9. [+327, -12] Media play 

10. [+303, -11] Kwang Soo-ya, hết trò mới rồi à?


=
Credit: netizenbuzz

No comments:

Post a Comment