Tuesday, August 2, 2016

Sports Chosun - Naver: 'The Package', Jung Yonghwa - Lee Yeon Hee - Choi Woo Shik xác nhận tham gia... đã khởi hành
1. [+2,568, -184] Jung Yonghwa??? Đã trở lại rồi?

2. [+2,197, -208] Kể cả có được tuyên vô tội thì cũng vẫn sớm mà nhỉ?....

3. [+1,803, -172] Jung Yonghwa....?

4. [+1,195, -65] Thời buổi này mà sang Pháp??? Mạo hiểm cả tính mạng để quay một drama hả?

5. [+1,365, -146] Chẳng ra sao...

6. [+223, -8] Nhưng với tình hình Pháp bây giờ thì có lẽ nên cẩn thận thì hơn

7. [+166, -11] Một loạt PD có tiếng đã nhảy sang đài cáp rồi... Có lẽ sang đó được đối xử tốt hơn

8. [+206, -31] Đúng là phim được sản xuất bởi JYP có khác, nhiêu nghệ sĩ JYP ghê ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

9. [+97, -15] Choi Woo Shik... làm ơn chọn phim khác đi anh..

10. [+123, -26] Nhìn tên dàn diễn viên chính đã dự cảm được sự flop rồi. Tiếc cho Choi Woo Shik thật ㅠㅠ Muốn anh ấy thành công cơ ㅠ
_

Credit: kkuljaem

No comments:

Post a Comment