Thursday, August 18, 2016

Sports Chosun - Naver: 'Moon Lovers', Lee Jun Ki, Lee Ji Eun, như từ truyện bước ra, ngoại hình khiến 'tim ngừng đập'


1. [+2,835, -124]  Góc nghiêng của Lee Jun Ki thần thánh quá ㄷㄷㄷ  Em còn tưởng anh ấy là tượng cơ

2. [+2,141, -134] Visual của Lee Jun Ki là thứ chỉ xuất hiện trong manhwa~

3. [+2,496, -279] Góc nghiêng của Lee Jun Ki đẹp hơn cô bạn diễn

4. [+1,438, -93] Lee Jun Ki thu hút quá

5. [+1,197, -109] Lee Jun Ki khiến mắt bạn thỏa mãn  ㅋㅋㅋㅋ

6. [+355, -31] Góc nghiêng của Lee Jun Ki đẹp vô địch. Đẳng cấp Hong Gil của anh ấy vẫn chưa biến mất đâu

7. [+371, -40]  Góc nghiêng của Lee Jun Ki chính là từ manhwa bước ra

8. [+304, -30] Lee Jun Ki càng có tuổi càng đẹp trai. Khí chất bí ẩn của anh tuyệt lắm, tràn đầy thần thái của diễn viên chuyên nghiệp  


=
Credit: kkuljaem 

No comments:

Post a Comment