Wednesday, August 17, 2016

Pann: WINNER đột kích

ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
Đầu tiên là ngẫu nhiên xuất hiện trong một video quay bởi người lạ (link đã bị xóa do vi phạm bản quyền hình ảnh)

Hồi đó là hồi đang quay WINNER TV ở Nhật
Một người Nhật đã quay video và dính hình WINNER trong đó
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
Tụi nó đang qua đường ở ngã tư Shibuya
Tất nhiên là vào thời điểm đó thì chả ai biết mấy đứa này là ai, nên chắc người đó chỉ muốn quay lại hình ảnh Shibuya thồi ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
Các fan đã tình cờ tìm ra nó ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ nếu WINNER phát hiện ra cái video này thì tạch

À nhưng chưa hết đâu


Trong WINNER TV có đoạn đi công viên giải trí
Có một gia đình người Nhật cũng ở đó vào ngày hôm đó
Và khi họ cố chụp một bức ảnh gia đình,

Thì thành ra thế này đây ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

Điểm nhấn


?ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

Trước khi debut tụi nó có thể lang thang đi khắp Tokyo
Và vậy nên mới lấp ló chỗ này chỗ kia ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

Không biết đã vô tình dính vào bao nhiêu hình của người Nhật như này nữa ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ


Phản hồi bài viết:
[+83][-1]

1. [+38, -0] ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ hài điên ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

2. [+33, -0] ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Mà tất cả chỉ là trùng hợp nên còn buồn cười hơn cơ ㅋㅋㅋㅌㅌㅌㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Chả bao giờ lo lắng khi thấy mấy bài đăng WINNER lên hình ké cả, iu Inner Circle ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

3. [+32, -0] Ahㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Yêu tụi mày ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ



4. [+17, -0] Mấy đứa kia ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

5. [+12, -0] Tệ hơn là tất cả những cái này đều trong cũng một ngày ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

6. [+9, -0] Ts ㅋㅋㅋㅋ Sao lại cùng một ngày cơ chứ ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

7. [+9, -0] Song Mino chạy về hướng máy quay ㅋㅋㅋ chạy như khủng long đó mài ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

8. [+8, -0] Cái ảnh họa báo của tạp chí Nhật Bản đó ㅋㅋㅋㅋㅋ thử tưởng tượng lợi nhuận của họ sau đó xem ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ cười quá ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ nhìn biểu cảm kìa ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ hình như đang dở cuộc nói chuyện ㅋㅋㅋㅋㅋ đin mất ㅋㅋㅋㅋㅋ

9. [+8, -0] Nam Tòe Khói


_

Credit: pannchoa

No comments:

Post a Comment