Wednesday, August 17, 2016

Pann: Thím nào đọc lời xin lỗi của Tiffany rồi thì vào đây xem nèỞ cuối câu giới thiệu kia có phải là hình trái tim thay cho dấu chấm không? Em đã rất sốc lúc đọc thư xin lỗi của bà này đấy. Chắc điên nên nghĩ đang xin lỗi cũng tung thêm mấy cái tim tủng vào được? Em đi google thấy thường Tiffany hay vẽ trái tim sau tên của mình. Tình hình thế này thì có phải là hơi lố rồi không?

1. [+75, -1] Chắc mọi người nghĩ tụi này phản ứng quá đà, nhưng trong các câu khác cô ta dùng dấu chấm bình thường mà, sao kích thước dấu chấm ở câu giới thiệu tên với các câu khác lại khác nhau..;;;  

2. [+70, -1] Thật luôn3. [+67 ,-1] Ôi các mẹ mau đẩy bài này lên ㅋㅋㅋ đẩy lên tới đầu Pann luôn đi. Lời xin lỗi đã chả ra sao rồi, lại còn trái tim trái teo nữa, hết nói ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

4. [+25, -0] ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Em chỉ còn biết cười  ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Giờ thì không bênh được nữa nhé

5. [+17, -0] Thật hả????? Cô ta điên à?????

6. [+15, -2] Nhìn là thấy sự khác biệt giữa dấu chấm và hình trái tim mà, các cậu định bênh kiểu gì đây nhề?  

7. [+11, -2] Chắc chắn là sau tên cô ta có một trái tim

8. [+10, -0]  Điên rồi, hẳn là tim ôi giời ạ

9. [+8, -0]  Kiểu hét lên cho cả thế giới biết em là con điên  ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

10. [+7, -0]  Nổi cả da gà  ㅋㅋㅋㅋ viết thư xin lỗi mà vô tâm quá vậy?


=
Credit: netizenbuzz

No comments:

Post a Comment