Friday, August 26, 2016

Pann: Nè nè, đồng phục trường mấy bồ màu gì vậy?


Nè, trường mấy bạn màu gì?
Của tui là màu hường đmn...


Phản hồi bài viết:  [+60][-3]

=====

1.[+218,-7] Chấp hết cả xã hội
 

2.[+134,-1] Còn hơn tụi này ^^ Cái thể loại màu này nhìn đau mắt vãi~^^ Ngay cả lúc đi tham quan cũng phải mặc luôn nhé ^^
 

3.[+106,-11] Tất cả im hết đi  ㅜㅠㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅠㅠㅠㅜㅜㅜㅜㅜㅜ


4.[+76,-1] Để yên cho tao hiền


5.[+58,-4] Ngoài đời còn ngầu hơn nhiều ấy.. Mình học ở trường này 2 năm trời rồi mà chưa từng có ai phàn nàn cả!!


6.[+45,-1] Cạn lời


7.[+40,0] Đỏ... Đứng cạnh nhau giống hũ tương ớt=
Credit: pann-choa 

No comments:

Post a Comment