Monday, August 8, 2016

Pann: Miêu tả cảm xúc hiện tại của bạn bằng một câu


1. [+638, -3] Nóng vl

2. [+437, -9] Mong mọi người ở đây sẽ thành công3. [+434, -2] Mình có bạn nhưng chẳng có ai để nói chuyện

4. [+165, -2] Nếu mình đẹp thì mọi chuyện sẽ khác

5. [+157, -0] Ghét bản thân khi cứ thế này trong khi đáng lẽ ra mình phải học hành nghiêm túc

6. [+150, -0] Không muốn năm học mới bắt đầu, ghét việc lại phải trải qua một năm nữa

7. [+134, -0] Không có gì vui, không muốn làm gì, mọi thứ trống rỗng

8. [+110, -1] Tương lai u ám hơn mình nghĩ

9. [+100, -1] Muốn quay lại những khoảng thời gian vui vẻ

10. [+89, -1] Không muốn đến trường, không muốn thấy mặt bọn họ, như cứt

11. [+82, -0] đm, cỡ mình vào được trường đại học nào?

12. [+55, -0] Chả làm gì mà vẫn muốn làm ít hơn


=
Credit: kpopkfans

No comments:

Post a Comment