Tuesday, August 23, 2016

Pann: Kiểu tóc truyền thống của các thế hệ maknae SM
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ


Phản hồi bài viết: [+104][-1]

====


1.[+11,-1] Lee Taemin siêu cấp đáng yêu  ㅇㅇ

2.[+11,-1] Ah Taemin-ah goai sô ciu  ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ

3.[+10,0] Sehun giờ lớn lắm rồi


4.[+10,0] Thằng cu cuối cùng ngày xưa nó thế này.. Trông tóc tai như con cún ấy


5.[+9,0] Ôi nhưng mà tóc Oh Sehun cũng đã ổn lắm rồi, nhưng mấy đứa Rookie thì thật...

6.[+9,0]  Kiểu đầu nấm của Taemin đã tạo ra trào lưu, giờ nó còn bị gọi là cậu bé đầu nấm ấy..

7.[+5,0] Taemin nhà chúng tôi... Ngày xưa nó còn từng là đứa chụp selfie cực kỳ gà..=
Credit: pann-choa

No comments:

Post a Comment