Thursday, August 18, 2016

[Pann] Em đi làm tóc xoăn sóng và kết quả là fail lòi các mẹ ạ ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋEm bảo với người ta là muốn làm kiểu đầu như này


Chs nó lại thành như này... Em bây giờ trông như bà thím tóc dài ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
Phản hồi bài viết:
[+541][-12]

1. [+146][-2] Uầy thớt trông y như một tay ghita trông nhóm nhạc rock

2. [+136][-5] Chin nhỗi cơ mà cậu làm tớ nghĩ đến người này


3. [+93][-4] Cái lô tóc người ta dùng bé quá mà... Đáng ra phải dùng lô vừa hoặc lô to chứ ㅋㅋㅋㅋㅋ Dạo này có nhiều đứa để kiểu tóc này lắm, cơ mà kiểu tóc của thớt trông như kiểu reggae ý ㅜㅜㅜㅜ Hình như thớt không mong muốn quả đầu như này nên đúng thật là có chút fail nhỉ

4. [+24][-0] Mị nữa nè, đi làm ngoài hàng toàn bị thế nên giờ mị tự làm ở nhà luôn cho nó lành ㅋㅋㅋ

5. [+18][-0] Biết điềugì gây chíu khọ nhất không? Nếu làm tóc xoăn sóng lớn thì sẽ bị duỗi ra ngay lập tức

6. [+17][-0] Muốn làm kiểu xoăn sóng như này thì đừng đến mấy tiệm bình dân của các bà thím... Phải đến các cửa hàng đắt tiền cơ, những người ở đó sẽ làm cho chế kiểu tóc gợn sóng bằng máy duỗi tóc

7. [+16][-4] ㅋㅋㅋㅋㅋ Nhìn như mấy người phụ nữ trên bức tranh tường Ai Cập

8. [+11][-2] Tui đã bảo họ là làm cho tui kiểu tóc như này... Thế mà vẫn có những salon làm đẹp biến tóc tui thành như kia ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

-----
Credit: http://goo.gl/fUDhVp

No comments:

Post a Comment