Wednesday, August 17, 2016

Pann: Cuối cùng thì trận chiến thế hệ nhóm nữ thứ tư của big 3 cũng đã bắt đầu

Thế hệ thứ hai: SNSD (SM), Wonder Girls (JYP), 2NE1 (YG)
Thế hệ thứ ba: F(x) (SM) vs Miss A (JYP),  YG không có
Thế hệ thứ tư: Red Velvet (SM), Twice (JYP), Black Pink (YG)


Visual line: Irene, Tzuyu, Jisoo
Vocal line: Wendy, Jihyo, Rosé
Cây hút fan: Joy, Sana, Jennie
Dance line: Seulgi, Momo, Lisa
Maknae line: Yeri, Chaeyoung, Rosé


-1. [+67, -1] Thích việc thớt so sánh các nhóm theo chiều hướng tích cực và không dìm hàng ai cả  

2. [+60, -1]  Thật luôn, âm nhạc và các thứ khác, mỗi nhóm một vẻ ấy. Bởi vậy mình mới thích các nhóm của big 3 hơn  ㅋㅋㅋㅋ Họ chẳng cần phải nhái ai cả.

3. [+53, -2]  Concept của ba nhóm không hề trùng lặp. Mong tất cả cùng thành công.

4. [+25, -0] Red Velvet, Twice, Black Pink, tất cả cùng cố lên nhé

5. [+13, -0] Nhìn ai cũng xinh. Em thật muốn đập vỡ cái gương nhà mình mà.

=
Credit: kpopkfans 

No comments:

Post a Comment