Wednesday, August 17, 2016

Pann: Cùng chia sẻ hình thức ăn nào các mẹ

Cùng khoe những bức ảnh thức ăn tự chụp mà khiến chúng mình thấy tự hào đi nào!


Phản hồi bài viết: [+241, -5]


1, [+129, -54] Núi lửa 2, [+99, -4] Thịt! 
3, [+82, -7] Samgyeopsal
4, [+54, -2] Kim-ddeok-sun

5, [+51, -4] Bingsoo đá cục ♡6, [+45, -3] Steak


7, [+39, -5] Cơm trưa mình làm nè8, [+33, -4] Thịt heo chiên xù phô mai khoai lang ㅜㅜㅜ❤️❤️9, [+29, -6] Mì ramen và Kimbap10, [+25, -2] Chobab


11, [+23, -3] Jjamjjamyeon


12, [+23, -2] bburinkle bburingle ngon lắm nè 13, [+22, -0] Ade14, [+22, -1] Donkatsu14, [+21, -5] Jokpal


15, [+20, -1] Mom's touch♥16, [+17, -1] Ddeokboggie17, [+16, -1] Galbi nướng!18, [+15, -2] Ngon lắm luôn... 19, [+15, -0] Cury queen=


Credit: http://bit.ly/2bxFG4E

No comments:

Post a Comment