Thursday, August 18, 2016

Pann: Chị em sinh đôi khác ba má của Twice Jihyo

1. [+51, -8] ㅋㅋㅋㅋ Định vào chửi nhưng mà giống thật

2. [+40, -0] Hình đầu chưa thấy giống đâu, nhưng đến hình thứ hai thì như chị em thật luôn  ㅋㅋ

3. [+33, -1] Ôi hình thứ hai giống Jihyo thật

4. [+11, -0] Hôm qua em xem đấu bóng chuyền mà cũng nghĩ y hệt thớt  ㅋㅋㅋ  Đến bố em cũng công nhận

5. [+6, -1] Nét của Jihyo tây mà

6. [+6, -0]  Tớ cũng thấy thế  ㅋㅋㅋㅋ  Không phải là bash gì đâu, hai chị ấy giống nhau thật mà. 


=
Credit: kpopkfans 

No comments:

Post a Comment