Monday, August 1, 2016

Pann: Bạn ghét nhất điều gì vào mùa hè?1. [+224, -5] Mất công uốn cụp tóc mái xong bị bết mồ hôi

2. [+130, -1] Mỗi lần sấy tóc là một lần đổ mồ hôi... Tóc em cứ dính chặt lên mặt... Đm

3. [+103, -2] Mồ hôi khô xong cứ dính nhớp nháp

4. [+101, -1]  Đm ghét lũ bọ vô cùng tận. Mấy con chó muỗi hút máu bố mày, trên phố đầy xác côn trùng chết, lại còn xác mấy con ve khắp mọi nơi nữa  ㅠㅠ  Ghét lắm luôn. Mong bọn côn trùng bị tuyệt chủng hết đi   ㅠㅠ

5. [+97, -2] Nói chung là ghét mùa hè  ㅠㅠ Đéo muốn sống trong mùa hè tí nào

6. [+86, -1] Mồ hôi nách

7. [+81, -0]  Ghét tất cảaaaa. Ghét lúc bị đổ mồ hôi lúc ngủ dậy. Ghét muỗi. Ghét đến kỳ. Ghét việc vừa tắt điều hòa đã nóng. Ghét việc vừa bước ra ngoài đã mồ hôi mồ kê nhễ nhại. 

8. [+64, -0] Mới bình minh đã tỉnh dậy, tầm đấy cũng đã nóng rồi. Kinh tởm nhất quả đất.

9. [+63, -0]  Lúc áo ngực dính mồ hôi. Mỗi lần mồ hôi chảy vào rãnh là em lại muốn bùng cháy.

10. [+56, -5] Điều tốt duy nhất của mùa hè: quần áo đẹp.


=
Credit: kpopkfans

No comments:

Post a Comment