Sunday, August 7, 2016

[Pann] Bài hát debut của nhóm mà các mẹ bias là bài gì?


Với em thì, vì là một B2uty nên đó là bài Bad Girl của B2ST!

Ôi.. Tóc bạch kim của Yoseob kìa... Làm em nhớ hồi Yang-daily ghê <3
Phản hồi bài viết
[+310][-14]
1, [+618][-200] MAMA

2. [+473][-133] Adore U!

3. [+337][-126] Bài No More Dream ạ, bài hát hỏi rằng ước mơ của chúng ta là gì... Lúc mới nghe lần đầu tui còn kiểu "Bài quái gì đêy?" xong còn chửi BTS, cơ mà rồi lại lọt hố fandom vì chính bài này ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

4. [+89][-10] Infinite - Come Back Again


5. [+82][-22] Adore U

6. [+71][-14] Adore U!!

7. [+57][-10] Adore U!!

8. [+56][-15] Insane

9. [+48][-10] Adore U!
\

10. [+43][-5] Insane
 

11. [+41][-1] Replay


12. [+39][-6] 비밀(Insane)

13. [+37][-3] Adore U!!


14. [+36][-16] I don't know
-----
Credit: http://goo.gl/cM1Owm

No comments:

Post a Comment