Tuesday, August 9, 2016

[Pann] Ảnh quá khứ của Kim Yoobin trường cấp ba Hanlim nổi lềnh phềnh trên mạng

Không biết bài này có bị xóa tiếp không?

 
-

Phản hồi bài viết
[+178][-24] 

1. [+81][-5]... Đây có phải là Kim Yoobin trường cấp ba Hanlim mà tui biết?

2. [+73][-0] Uầy.. Đôi mắt khác quá..

3. [+69][-56] Vãi.. Sao thớt ác thế.. Bạn ấy tự thừa nhận cắt mí rồi mà, cũng đâu có giả vờ giả vịt là chưa từng cắt mí đâu.. Sao còn phải làm to chuyện làm gì?

4. [+30][-1] Rõ ràng là cô này còn làm cả mũi nữa.. Làm gì có chuyện không phẫu thuật mà có được quả mũi như thế?

5. [+29][-45] Thớt có ý gì? Kim Yoobin cũng chỉ là một người bình thường như bất cứ ai trong số chúng ta thôi mà... Làm mắt thì cũng có gì to tát đâu..

6. [+15][-0] Có phải ý của thớt là bạn ấy đi cắt mí từ hồi tiểu học?

7. [+13][-9] Đừng lo... Tui hay chụp lại màn hình những chuyện kiểu này lắm ..ㅎㅎ

8. [+10][-0] Ờ, nhưng đứa này là ai thế?

9. [+8][-1] Cô này làm trán, mắt và cả mũi rồi... Còn bơm môi nữa..

10. [+7][-5] Đệt.. Để cô ấy yên đê.. Dù cô ấy có đập đi xây lại cả mặt thì cũng đâu có liên quan đến mấy người đâu?
---
Credit: https://goo.gl/x5mH3f

No comments:

Post a Comment