Thursday, August 11, 2016

Osen - Naver: Quyết định cuối cùng, lịch chiếu 'W' tuần này bị hủy.. sẽ không lên sóng vô duyên vô cớ
1. [+6,072, -819] Đừng làm thế với tụi nàyyyyyyyy ㅠㅠㅠㅠㅠ

2. [+4,450, -661] Không ㅠㅠㅠㅠㅠ Cớ sao phải đợi thêm một tuần nữa chứ?

3. [+3,987, -610] Cái quần què ㅠㅠ Không ㅠㅠ Kang Chul anh ơi~~ㅠㅠ

4. [+4,592, -892] Huh? Hủy? Chắc đùa? Cả 3 đài sẽ cùng chiếu một chương trình mất thôi

5. [+2,703, -343] Thật á?ㅠㅠ Thế thì đổi lịch đi mà chiếu vào khung giờ khác đêm nay ㅠ

6. [+844, -125] Các đài khác cũng chiếu Olympics rồi mà ㅜㅜ Tại sao lại hoãn một drama nổi như này? Trước đây các đài thường hay phát đi phát lại drama ý.. Thật là chẳng chuyên nghiệp tẹo nào

7. [+401, -64] Hủy vô cớ

8. [+422, -87] Không đời nào bà đây đợi tới thứ Tư tuần sau để xem đâu nhé ㅠㅠ
_

Credit: kkuljaem

No comments:

Post a Comment