Wednesday, August 17, 2016

Naver: Twice phá rào cản của nhóm nữ... bán được 150,000 album


Phản hồi bài viết:  +898
 
====

1. [+3091, -310] Twice daebak

2. [+2788, -289] Nhóm tuyệt thật, mới ra mắt có một năm mà đã bán được 150K bản rồi, lại còn là nhóm nữ nữa..

3. [+2447, -296] Thế thì vững ngôi #1 digital, album và lượt view YouTube bên nhóm nữ năm nay nhé

4. [+2225, -276] Hẳn rồi.

5. [+2180, -446] Nhóm không hề có lỗ hổng gì cả, nhạc hay ngoại hình đẹp

6. [+539, -48] Nhạc của nhóm siêu hay... Nghe hoài mà không chán ấy

7. [+528, -46] JYP cực giỏi trong khoản lập nhóm nữ

8. [+469, -39] Nhớ Twice quá  ㅠ ㅠ

9. [+455, -35] Bá đạo. Twice ngày càng thành công hơn nhé  

10. [+496, -53] Nhóm giờ là siêu cmn sao rồi~ Album lần tới cùng đạt mốc 200K nào!  


=
Credit: pann-choa

No comments:

Post a Comment