Tuesday, August 30, 2016

[Naver] "Tuyệt đỉnh Shashasha~".... Sana hóa thân thành Harley Quinn
Phản hồi bài viết: +1,060


1. [+3927, -134]
Con bé trông quá hiền để sắm vai Harley Quinn ㅋㅋ

2. [+2945, -117]
Chả chếch chi gì chỉ thấy ciu ㅋㅋㅋㅋ Người ta trang điểm mắt nhẹ quá

3. [+1850, -115]
Ha, đáng eo quá. Lời nói, hành động và khuôn mặt, chỗ nào cũng dễ thương.

4. [+1689, -100]
Sana chu choe quá 

5. [+1472, -85]
Harley Quinn thì quyến rũ nhưng vì đó là Sana nên tui thấy dễ xương...

6. [+584, -67]
NO SANA NO LIFE

7. [+469, -41]
Hóng ghê ㅋㅋㅋ Xinh hết nấc

8. [+462, -49] Sana đẹp quá <3<3<3<3
-----
Credit: http://goo.gl/Q98Tjp

No comments:

Post a Comment