Tuesday, August 16, 2016

Naver: SHINee và Red Velvet "đang sản xuất album mới"
Phản hồi bài viết: +427


====


1. [+1567, -70] SHINee! Mình đã chờ rất lâu rồi, mau tung album nhé!

2. [+1320, -59] ㅜㅜㅜ Ngày hai nhóm comeback đã đến rồi RV SHINee  ㅠㅜ❤

3. [+1110, -117] Yêu Red Velvet!!

4. [+886, -98] Mình chờ từ tháng Sáu rồi ấy, Red Velvet cố lên!

5. [+802, -97] Lần này Vẹt sẽ bùng nổ

6. [+232, -16] Lịch trình của SHINee căng thật đấy, nhưng vẫn hóng quá đi thôi

7. [+219, -2] Mị chờ SHINee lâu rồi... hwaiting!

8. [+198, -10] Quáo quào SHINee!! Mong lần này bài hát sẽ có âm sắc của riêng SHINee


=
Credit: pann-choa

No comments:

Post a Comment