Wednesday, August 17, 2016

Naver: MAMA 2016, xác nhận diễn ra ngày 2/12 tại Hong Kong

Phản hồi bài viết:   +121

====

1. [+2995,- 35] Tổ chức ở Hàn đi!!!! Đang làm cái quái gì vậy

2. [+2720, -21] Sao năm nào cũng là Hong Kong? Chẳng lẽ cứ bước chân về  Hàn là chết bất đắc kỳ tử à...

3. [+2470, -19] Lễ trao giải của Hàn Quốc mà lại tổ chức ở Hong Kong là sao..

4. [+1604, -28] Thôi dẹp!!!! Chả hiểu nghĩ gì

5. [+1459, -30] Ở Hàn rating còn chưa được 3% nữa, show này chỉ dành cho người nước ngoài thôi..

6. [+285, -7]  Là một lễ trao giải của Hàn Quốc nhưng lại không tổ chức ở Hàn Quốc  ㅋㅋㅋㅋㅋ  Đâu phải không còn lựa chọn nào khác, năm quái nào cũng ra nước ngoài

7. [+269, -6] Lại nữa, lại định chơi một mình à... Lễ trao giải xoay quanh nghệ sĩ nước mình mà toàn phốt lên "Lễ trao giải châu Á"... Nhục ghê

8. [+261, -23] Các chú định ở nước ngoài tới bao giờ? Đây là show Hàn mà?  

====

No comments:

Post a Comment