[instiz] Yoo Jaesuk x EXO, được nhìn thấy ở tòa nhà SM ở Samsung-dong


Họ sẽ biểu diễn cùng nhau trên MuDo

Phản hồi bài viết: +15

- Wooww!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Vậy là mình sẽ có thể nhìn thấy họ trên cùng một sân khấu ㅠㅠ

- ?!?!?!?!?!?!!??!?!?!?!?! Woohoo!!!!!!!!!!!!

- SM có nhà ăn hả??
> Có một cái trong CoexArtium!

- Ồ họ sẽ có một bài hát chung sao?
> Đúng vậy, EXO sẽ hợp tác cùng Yooneunim

- Hul!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Daebakㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Ohhㅠㅠ Hóng hóng!! Sao hôm nay lại không đi Chungdam-dong chứㅠㅠ

- HHHHHHHHH

- Wow!!

- Tuyệtttttt, muốn thấy ngay hàㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
_

Credit: pannchoa

0 comments:

Post a Comment