Thursday, August 4, 2016

Instiz: Xu hướng make up hiện tại

10 năm trước
Bây giờ


 Lớp nền trắng như bột và môi đỏ tươi
Giờ ra ngoài đường thì trăm cô có đến 95 cô đang theo mốt này  

Phản hồi bài viết: +9

====

- Ngày xưa chả cần son đỏ trông các chị vẫn đẹp

- Đồng ý với vụ son đỏ, nhìn hình thấy có mỗi màu son là thay đổi

- Môi càng ngày càng đậm màu, da càng ngày càng trắng, mị ưng

- Công nhận dạo này mọi người thích son đậm hơn hẳn nhỉ, hay mình cũng đi mua một thỏi màu đỏ xem thế nào  ㅋㅋ

- 10 năm trước có người make đậm có người make nhạt mà? Nhìn hình ngày xưa có bà táng nguyên tấn phấn lên mặt, kinh hoàng..

- Mị cũng muốn mua son đỏ...

- Ngày xưa mà kẻ lông màu nhạt đi thì sẽ đẹp hơn nhiều!

- Chuẩn  ㅋㅋ

- Son đỏ cũng xinh nhưng em không hợp nên đành bó tay!

- Cuồng son đỏ 


=
Credit: pann-choa

No comments:

Post a Comment