Sunday, August 7, 2016

Instiz: Ví dụ tiêu biểu về nét sắc và đẹp ̣̣(đến cái bóng cũng là ngôi sao)


Han Hyojoo
Seventeen Jun

- *Tôi và bạn trai

- Mũi quan trọng thật đấy..

- Hai người họ có một điểm chung.. Là chiếc mũi đẹp! Đang để dành tiền rồi đây..

- Trong một giây đã nghĩ thớt đăng nhầm ảnh ㅋㅋㅋ

- Đến cái bóng cũng là người nổi tiếng ㅋㅋㅋㅋㅋ

-...?? Không ngờ lại thấy Jun và Jeonghan.. Ah.. Đẹp trai quá.. Và Han Hyojoo quá xinh điㅠㅠㅠㅠ

- Whoa.. Góc nghiêng của Han Hyojoo.. Xin chết..

- Han Hyojoo đẹp thật đấy ㅠㅠㅠ Nhìn khí chất của chị ấy kìa..

- Mũi Junhui là tuyệt tác..

- Moon Junhuiㅠㅠㅠ Đẹp trai như thể bước ra từ một không gian khác ấy, nếu các cậu gặp ngoài đời sẽ hiểu..

- Chỉ nhìn cái bóng cũng đoán được là Han Hyojoo..

- Whoa.. Đến cái bóng cũng bảnh..

- Whoa.. Han Hyojoo xinh ghê..

- Như họa..

- Nhìn bóng cũng biết là Junhui á ㅋㅋㅋㅋ

- Wow..
_

Credit: pannatic

No comments:

Post a Comment