Tuesday, August 9, 2016

Instiz: Tình trạng hiện tại của da Sohee.jpg


Phản hồi bài viết: +16 

====

- Quào....

- Đẹp quá trời ơi

- Cô ấy làm từ sứ sao... đẹp quá đi mất...

- Ôi đúng kiểu tỏa sáng luôn nhỉ

- Hoàn hảo  ㅜㅜ

- Làn da mật ong... Người đâu mà đẹp quá vậy

- Nữ thần

- Sạch thật đấy

- Nàng không thể nào là con người được... đẹp hủy diệt

- Ôi đây mới là da trắng sứ chứ.... xinh quá  =
Credit: pann-choa

No comments:

Post a Comment