Thursday, August 4, 2016

Instiz: Seo Kang Joon và Taeyong trong cùng một tấm hình.jpgTừ poster phim To the Beautiful You 
Phản hồi bài viết:   +2

====

- Ôi hai mái đầu  ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ yêu vậy

- Seo Kangjoon đẹp trai vãi  ㅜㅜ

- Ô Seo Kang Joon... ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Hóa ra Taeyong cũng tham gia à ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Ai đó làm ơn cắt tóc cho Taeyong ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Lần đầu tiên thấy hình này luôn

- Hul Seo Kang Joon có đóng phim đó á

- Tóc của Taeyong  ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

-  ?!?!?!?!?!?!?!  Mình có thấy Seo Kang Joon trong To the Beautiful You nhưng sao không nhớ được nhỉ????
+ Tại chỉ đóng vai phụ thôi mà

- Hul phim đó thật á?


=
Credit: pann-choa

No comments:

Post a Comment