Monday, August 29, 2016

Instiz: Scandal lớn tại concert của Seventeen(Đáng lẽ phải viết là sexy thì họ lại gõ nhầm thành "hãy sex, aegyo và biểu cảm mạnh mẽ". Đây là yêu cầu dành cho Dino)


Ài....

Phản hồi bài viết: +67=====

- Ô tô kê   ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Aigoo không kiểm tra trước khi lên sân khấu à

- Chan à nhắm mắt lại đi con.. ^^*

- Chắc mấy đứa hoảng lắm  ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Phải làm sao giờ ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ tụi nhỏ phản ứng thế nào vậy?
++ Thành viên người Trung Jun đọc to lên, Joshu ngay lập tức sửa thành "sexy"  ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Nó vo tròn tờ giấy và ném xuống đất

- May là ở nước ngoài đấy...

- Lại trúng maknae nữa...   ㅠㅠ

- ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Ôi đáng lẽ mình không nên cười nhưng đau bụng quá   ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Bé bi của tui.........


=
Credit: pann-choa

No comments:

Post a Comment